www.jobrichy.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา
หางานด่วน รายได้ดี คิดถึง jobrichy.com ผู้ประกอบการ jobrichy
 
แพ็กเกจ 2 ตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เลือก
 
2 ตำแหน่ง 1200 2000 3800 5500 10000 19000
+ vat 7% = 1284 2140 4066 5885 10700 20330
** คลิกเลือกระยะเวลาที่ช่อง และคลิก เลือก
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 2 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
Promotion สมัครวันนี้ ลด 50% (ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
 
แพ็กเกจ 1 ตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เลือก
 
1 ตำแหน่ง 500 900 1700 2500 4500 9000
+ vat 7% = 535 963 1819 2675 4815 9630
** คลิกเลือกระยะเวลาที่ช่อง และคลิก เลือก
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 1 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
Promotion สมัครวันนี้ ลด 50% (ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
 
ทดลองใช้งานฟรี 7 วัน
 
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 3 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
- ระยะเวลา 7 วัน
 
เงื่อนไข
- ต้องไม่ใช่บริษัทที่เคยได้รับโปรโมชั่น "ฟรี" แล้วเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช่บริษัทขายตรง หรือ MLM, งานผ่านเน็ต
 
แพ็กเกจ 3 ตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เลือก
 
3 ตำแหน่ง 1500 3000 5800 8500 16000 30000
+ vat 7% = 1605 3210 6206 9095 17120 32100
** คลิกเลือกระยะเวลาที่ช่อง และคลิก เลือก
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 3 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
Promotion สมัครวันนี้ ลด 50% (ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
 
แพ็กเกจ 5 ตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เลือก
 
5 ตำแหน่ง 1800 3500 6500 9000 17500 33500
+ vat 7% = 1926 3745 6955 9630 18725 35845
** คลิกเลือกระยะเวลาที่ช่อง และคลิก เลือก
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 5 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
Promotion สมัครวันนี้ ลด 50% (ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
 
แพ็กเกจ 10 ตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เลือก
 
10 ตำแหน่ง 3000 4000 7500 11500 22000 42000
+ vat 7% = 3210 4280 8025 12305 23540 44940
** คลิกเลือกระยะเวลาที่ช่อง และคลิก เลือก
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 10 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
Promotion สมัครวันนี้ ลด 50% (ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
 
แพ็กเกจ 15 ตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เลือก
 
15 ตำแหน่ง 2700 5000 9500 14500 26000 50000
+ vat 7% = 2889 5350 10165 15515 27820 53500
** คลิกเลือกระยะเวลาที่ช่อง และคลิก เลือก
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 15 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
Promotion สมัครวันนี้ ลด 50% (ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
 
แพ็กเกจ 20 ตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เลือก
 
20 ตำแหน่ง 3500 6000 11500 16500 31000 56000
+ vat 7% = 3745 6420 12305 17655 33170 59920
** คลิกเลือกระยะเวลาที่ช่อง และคลิก เลือก
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 20 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
Promotion สมัครวันนี้ ลด 50% (ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
 
แพ็กเกจ 30 ตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่ง 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เลือก
 
30 ตำแหน่ง 4000 6800 13000 18000 35000 65000
+ vat 7% = 4280 7276 13910 19260 37450 69550
** คลิกเลือกระยะเวลาที่ช่อง และคลิก เลือก
 
รายละเอียด
- ประกาศงานว่าง 30 ตำแหน่ง
- ค้นหาประวัติ คน
- เก็บแฟ้มประวัติ คน
- สมัครงานออนไลน์
- นัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ คน [ระบบแจ้งเตือนผู้สมัครงานผ่านทาง Email เมื่อผู้ประกอบการนัดสัมภาษณ์งาน]
- ตำแหน่งบริษัทชั้นนำ
- โลโกบริษัท
- รูปภาพบริษัท
- แผนที่บริษัท
Promotion สมัครวันนี้ ลด 50% (ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ต้องการความช่วยเหลือในการเปิดใช้บริการ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสมาชิก โทร. 0972977293 ( จันทร์ - เสาร์ 10.00 - 17.00 น.)
 
www.jobrichy.com